Niet alleen voor bedrijven of organisaties!

APM is er niet alleen voor bedrijven. Ook particulieren, individuele werknemers vragen ons regelmatig om ondersteuning.

Wij kunnen op allerlei vlakken begeleiding bieden:

  • Loopbaanwisseling
    Het komt regelmatig voor dat mensen zich afvragen of ze wel de juiste beroepskeuze gemaakt hebben. Of een ander beroep misschien niet beter bij ze past. Maar misschien hebben ze die fase al achter de rug en willen ze nu daadwerkelijk stappen zetten. Wij helpen door te luisteren, te adviseren, te coachen, te testen en te trainen.

  • Sollicitatiebegeleiding
    Solliciteren gaat niet iedereen even makkelijk af. Zenuwen, bescheidenheid, spanning. Het zijn allemaal elementen die een rol spelen bij deze belangrijke gesprekken. Wij helpen succesvol te solliciteren. Door sterke en zwakke punten te benoemen en gesprekken vooraf te oefenen. U gaat optimaal voorbereid het gesprek aan, maakt daardoor een beter indruk en hebt een grotere kans op succes.

  • Coaching
    Werken is niet altijd gemakkelijk. Er kunnen zich situaties voor doen waarvan u niet precies weet hoe u daarmee om moet gaan. Collega's die moeilijk of zelfs vervelend doen, pesten op het werk, miscommunicatie, een te hoge werkdruk... allemaal zaken waar mensen mee te maken kunnen krijgen. De een gaat daar beter mee om dan de ander. Wij ondersteunen mensen in hun werksituatie. Coachingsgesprekken geven u inzicht en mogelijke oplossingen, zodat u met meer plezier aan het werk gaat!


Auto op weg