Flexcoaching, budgetvriendelijke ondersteuning

 

 

Voor het kennen van de Weg,
Moeten we gewoon op Weg
Je dingen doen
Liefst met plezier,
(dat hoeft niet dáar,
je kan ’t ook Hier)’…. 1)
  

APM flexcoaching© biedt uw organisatie begeleiding op maat tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Op basis van de behoeften binnen uw organisatie koopt u voor een jaar een aantal begeleidingsgesprekken in voor een willekeurig aantal werknemers. U sluit daarvoor een contract af.

De gesprekken kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • coaching
  • werkmotivatie
  • heroriëntatie
  • verzuimbegeleiding
  • begeleiding burnout
  • reïntegratie
  • loopbaanbegeleiding

 

Werkwijze
Op basis van de ontwikkelingen binnen uw organisatie maakt u samen met APM een inventarisatie van de begeleidingsvragen. Vervolgens doet APM u een voorstel, waarin helder het aanbod van diensten wordt aangegeven en een globale inschatting van het aantal benodigde begeleidingsgesprekken. Deze inventarisatie is kosteloos.
Wanneer u akkoord gaat wordt het aantal gesprekken contractueel vastgesteld. De gesprekken dienen binnen één jaar na het afsluiten van het contract te zijn afgesproken.

Als u een medewerker aanmeldt, vindt er zo mogelijk nog de zelfde week een intakegesprek plaats.
Hierna volgt advies over het aantal te voeren gesprekken met deze werknemer.

APM rapporteert aan u over de voortgang.

FLEXCOACHING©

Een jaarcontract (een soort strippenkaart) voor een aantal begeleidingsactiviteiten voor een willekeurig aantal medewerkers. Gespreksduur één uur.

Prijsoverzicht jaarcontracten:

30               gesprekken                                      €    3.300
40                           ,,                                       €    4.200
50                           ,,                                       €    5.100
60                           ,,                                       €    6.000
Hogere aantallen                                               prijs op aanvraag

Alle tarieven exclusief 21% BTW

 

1) blz. 168 uit TAO van POEH Benjamin Hoff Uitg. Sirius en Siderius

 

autoweg