Verbeteren teamsamenwerking

Laten we vandaag
Een Weg gaan zoeken
Die ons naar morgen brengt
En dan die Weg opgaan
Een Weg als stromend water 

Blz. 235 Teh van Knorretje, Benjamin Hoff

 

Het kan in een organisatie voorkomen dat medewerkers problemen hebben met de samenstelling van een team, of dat een team moeite heeft met de samenwerking.
Dit maatwerktraject is gericht op verbetering van de onderlinge samenwerking.
Er wordt onder andere gebruik gemaakt van het Mobiliteitspel, testen en vragenlijsten, waarmee per deelnemer een persoonsprofiel, teamrol en methode van conflicthantering vastgesteld kan worden.

'Een groep wordt een team zodra ieder lid zeker genoeg van zichzelf en zijn bijdrage is, om de bekwaamheden van anderen te prijzen'

Bij deze training zullen vrijwel altijd de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Inzicht: een heldere gezamenlijk doelstelling, wat is onze visie?
  • Verantwoordelijkheid: nemen, delen én begrenzen
  • Actie: afspraken maken en houden

Bij deze training en bij trainingen waarbij het team functioneren van het team centraal staat, maken we gebruik van het door APM ontwikkelde Mobiliteitspel®.

 

autoweg