Outplacement

Outplacement, ontstaan in de zestiger jaren in de VS, werd via Engeland eind jaren 70 in ons land geïntroduceerd.

Outplacement is:
Het planmatig begeleiden van, in veel gevallen gedwongen, vertrek van werknemers met het doel deze te helpen bij het vinden van een nieuwe, passende werkkring of toekomstbestemming op een voor de werknemer en de organisatie verantwoorde wijze.

De begeleiding wordt gedaan door één van onze consultants. Het traject wordt betaald door de werkgever.

Een vraag is wanneer en waarom er een outplacementtraject gestart wordt. Het antwoord is hier te vinden.

De daarop volgende vraag is uiteraard: Wat is de inhoud van zo'n traject? Lees het antwoord hier.

Voor de goede orde: de duur van de begeleiding bij outplacement staat los van een mogelijke ontslagdatum.

 

autoweg