Re-integratie

Met re-integratie wordt het begeleidingstraject bedoeld dat iemand gaat volgen om

opnieuw deel te nemen aan het arbeidsproces.

Door  het woord ´opnieuw´ te gebruiken, gaan we er vanuit dat er redenen waren om tijdelijk niet te werken.

De belangrijkste reden daarvoor is over het algemeen dat ziekte de arbeidsparticipatie verhinderde.
Gedurende een langere tijd niet kunnen werken betekent vaak een aanslag op je zelfvertrouwen.
Vooral bijvoorbeeld na een burnout komen vragen naar boven zoals:

 • Kan ik nog wel (full time) werken?
 • Houd ik het straks wel vol?
 • Vind ik het werk eigenlijk nog wel leuk?
 • Hoe ziet mijn toekomst eruit?

Zeker gezien de sancties die het UWV oplegt als er – volgens hen – niet voldoende ondernomen is om de werknemer te re-integreren, is het belangrijk snel met een begeleidingsproces te beginnen.

Re-integratie 1e spoor
In het Plan van Aanpak hebben werkgever en werknemer vastgesteld wat er ondernomen wordt om passende arbeid te vinden (met eventuele aanpassingen) binnen het huidige bedrijf.
APM begeleidt mensen in dit re-integratieproces door middel van een individueel, maatgericht traject.
In de gesprekken wordt stilgestaan bij:

 • De huidige situatie
 • Belemmerende factoren
 • De werksituatie
 • Koersbepaling

In principe vindt er elke week een gesprek plaats van gemiddeld anderhalf uur en is er regelmatig contact met de casemanager.
Op het moment dat duidelijk wordt dat er van re-integratie in het huidige bedrijf geen sprake kan zijn, wordt zo snel mogelijk het zogenaamde 2e spoor ingezet.

Re-integratie 2e spoor
Een 2e spoor traject wordt ingezet als blijkt dat re-integratie bij de huidige werkgever niet mogelijk is.
Tijdens dit traject is er met name grote aandacht voor: <ul "margin-top: 0cm;">

 • Opstellen functieprofiel
 • Verkennen arbeidsmarkt
 • Trainen sollicitatie- en presentatievaardigheden
 • Solliciteren en netwerken
 • Voorbereiden nieuwe functie

Tarief
Begeleiding gedurende   6   maanden        €    4.500,--
                                    9   maanden        €    5.500,--
                                  12   maanden        €    6.500,--
                                  18   maanden        €    7.500,--

Alle bedragen zijn exclusief 21% btw.


Auto op weg