Coaching

Een steeds populairder onderdeel van ons dienstenpakket is coaching. Coaching helpt mensen beter te functioneren. De aanleiding kan een concrete vraag zijn, een probleem waar iemand regelmatig mee kampt, maar er kan ook gekozen worden voor coaching om in de breedte beter te presteren. 

Het gaat het erom iemands potentiële kwaliteiten naar boven te halen. Coaching is gebaseerd op zelfsturing en daarvoor is zelfbewustzijn een voorwaarde. De coaching bestaat uit een aantal gesprekken waarin onderwerpen als de omgeving, het eigen gedrag, de kwaliteiten, de overtuigingen, maar ook zingeving aan de orde komen.

Het coachingsproces verloopt meestal langs de volgende lijnen:
- ontwikkelen van bewustzijn
- verantwoordelijkheid nemen
- actief handelen:
    * wat wil ik veranderen?
    * doelgericht vanuit de huidige realiteit stappen ondernemen.

Er zullen minimaal zes gesprekken gevoerd worden; hoeveel dat er uiteindelijk worden is afhankelijk van de vraagstelling.

    'Alles wat ik worden wou,
    Daar denk ik niet meer aan.
    Ik heb, al ben ik klein en zwak,
    Een Grote Daad gedaan,
    Zonder Op te Vallen
    En zonder Spier te Ballen.
    Was ik groot en sterk geweest,
    Dan was dat niet gegaan!

    Stel dat ik groter was geweest
    En reuze sterk erbij,
    Dan had ik zoiets nooit gekund.
    Nu ben ik blij met mij.

    Dus waarom zou ik groter
    En sterker willen zijn?
    Waarom zo nodig ánders,
    Als Klein ook goed kan zijn?


    Blz.196,197 uit Teh van Knorretje van Benjamin Hoff


Auto op weg