Begeleiding nieuwe medewerkers

Een nieuwe baan!

De werknemer wordt van harte verwelkomd, soms zelfs met een bos bloemen op de nieuwe werkplek.
En dan begint het inwerkprogramma.
Van een nieuwe medewerker wordt veel gevraagd. Het werk wacht, binnen korte tijd moet iemandproductief zijn! Veel tijd om aan alle nieuwe dingen te wennen, en vooral te verwerken, is er meestal niet.
Juist bij de start van een nieuwe baan is het belangrijk om het eigen welbevinden niet uit het oog teverliezen. Zaken binnen het werk in de juiste proportie zien, relativeren en objectiveren zijn competentiesdie we dan hard nodig hebben om niet helemaal ‘opgeslokt’ te worden door het werk en daardoor uit balans te raken.
Uit onderzoeken blijkt dat het gemiddeld verzuim wegens psychische klachten 53 dagen is en dat debelangrijkste oorzaken voor die psychische klachten zijn: werkdruk, het onvoldoende hanteren vangrenzen en geen goede werk/privé balans.

De begeleiding van APM is er op gericht om samen met de medewerker te evalueren hoe iemand zijn/haar werk ervaart; als mens, niet alleen als werknemer.
Het volgende komt onder meer aan de orde: wat gaat goed, waar heb je moeite mee, wat valt tegen,
wat kun je doen om het te verbeteren? En ook: hoe maak je dat op een goede manier duidelijk?
Eveneens worden zaken besproken als: slaap je goed, hoe gaat het thuis, wat doe je in je vrije tijd?

De begeleiding is bedoeld als aanvulling op het (functionele) inwerkprogramma dat de organisatie
verzorgt en dus vooral gericht op het leren (her)kennen van persoonlijke mogelijkheden en grenzen binnen de nieuwe werksituatie en het bewaken van de balans.

Tijdsinvestering:            Zes gesprekken.
In de eerste vier maanden elke maand een gesprek.
Na vier gesprekken een evaluatie, waarna nog twee gesprekken
plaatsvinden, te voeren binnen een jaar na de startdatum.


Auto op weg