Omgaan met STRESS

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eind 2013 een campagne aangekondigd. Deze is in het voorjaar van 2014 gestart, duurt vier jaar duurt en is er vooral op gericht om de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bespreekbaar te maken en uitval ten gevolge ervan te voorkomen. PSA is een verzamelnaam voor directe of indirecte factoren die stress teweegbrengen (pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en werkdruk). Ook het beroep dat mantelzorg op sommige werknemers doet kan veel stress veroorzaken.
Eén op de drie ziekteverzuimgevallen is het gevolg van werkstress…

De oorzaak van werkstress is dat de draagkracht (wat iemand aankan) niet in balans is met de draaglast (datgene wat van iemand wordt gevraagd).

Voor de één zal een situatie of opdracht stress oproepen, voor de ander zal het net de stimulans zijn een stapje extra te doen.

Het zou één van Konijns drukke dagen worden. Zodra hij wakker werd, had hij dat gewichtige gevoel, alsof alles van hem afhing. Het was echt zo’n dag om een Plan in elkaar te zetten, of om een Bekendmaking te Schrijven, Ondertekend: KONIJN… Het was een Kapiteinerig soort dag, zo’n dag waarop iedereen zei ‘Ja Konijn’ en ‘Nee Konijn’ en afwachtte tot hij het ze zei hoe het moest

(Uit:  ‘Het huis in het POEH-hoekje’) 

Stress is niet altijd meteen zichtbaar, maar je kunt het vaak merken aan medewerkers als ze

 • snel geëmotioneerd, geïrriteerd of cynisch reageren
 • toenemend klagen of verwijten maken
 • verminderde productiviteit hebben of fouten maken
 • zich vaker ziek melden

Er wordt al veel geïnvesteerd om stress en de negatieve gevolgen daarvan  terug te dringen, bijvoorbeeld door het bespreekbaar maken van de werkdruk, zorgen voor goede communicatie en duidelijke verantwoordelijkheden.

Sommige van uw medewerkers zullen mogelijk extra steun nodig hebben om  meer grip te krijgen op hun functioneren en de stress onder controle te krijgen.

APM heeft veel ervaring in het begeleiden van werknemers met als inzet: zorgen dat mensen met plezier hun werk kunnen (blijven) doen!

We hebben een speciaal individueel programma ontwikkeld, gericht op het signaleren van stress, de aanpak ervan en het zo mogelijk voorkomen.

In  vijf gesprekken gaan we, met behulp van een werkboek, aan de slag.

Onderwerpen:

 • Onderkennen mogelijke stressfactoren 
  Balans draagkracht-draaglast
 • Inventariseren belemmerende factoren 
  Welke oorzaken van stress kunnen we aanpakken (en welke niet…)?
 • Ondernemen actie 
  Bijvoorbeeld: conflicthantering, time management, de ‘los op methode’, vergroten assertiviteit
 • Evaluatie en advies

Kosten € 900,- (exclusief 21% btw)


Auto op weg