Loopbaanheroriëntatie

Loopbaanheroriëntatie is over het algemeen aan de orde als er problemen en/of twijfels zijn geconstateerd rond het functioneren van een werknemer.
Deze problemen kunnen divers zijn, van een burn-out van een werknemer tot alleen de simpele constatering dat iemand niet meer met plezier naar zijn werk gaat.
In het intake gesprek wordt duidelijk verteld wat de bedoeling is van het traject.
Er wordt een werkboek gebruikt, waarin niet alleen het functioneren op dit moment aan de orde komt, maar ook gekeken wordt naar de ervaringen die geleid hebben tot de huidige stand van zaken.
Ook is er een hoofdstuk gewijd aan de koersbepaling.
Daarnaast gebruiken we vragenlijsten, die uitmonden in ‘praatplaatjes’; inzichtelijk wordt bijvoorbeeld gemaakt waar iemands belangrijkste vaardigheden liggen, hoe assertief iemand is en welke rol iemand inneemt in een groep.

Dit traject wordt wel eens gepresenteerd als het uitpakken van een (virtuele) rugzak.
Gaandeweg je leven verzamel je allerlei indrukken, ervaringen, wetenswaardigheden e.d., die je meeneemt in je rugzak. Er kunnen verschillende redenen zijn om die rugzak uit te willen/moeten pakken.

Bijvoorbeeld: de rugzak kan te zwaar zijn geworden, hij knelt omdat hij niet goed is ingepakt, je bent vergeten wat je allemaal meesjouwt, je hebt er verschillende onuitgepakte ervaringen ingegooid en wil die nu uitpakken, omdat je merkt dat ze je hinderen.
In het verloop van het traject worden verschillende zaken ‘opgeruimd’ (soms opnieuw ingepakt of onuitgepakt uit de rugzak gehaald en opgeborgen), naar waarde gerangschikt, beslissingen genomen wat nog mee wordt genomen.

Uiteraard wordt elke keer de link gelegd naar de vragen die leven rond het functioneren binnen het werk en er wordt gepoogd een antwoord te vinden op de vraag wat de belemmeringen én de voorwaarden zijn om optimaal in het werk te kunnen staan. 

Voor dit proces is tijd nodig.
Alleen even een paar ‘testen’ maken en bespreken is ons inziens niet zinvol.
Je hebt tijd nodig om besproken zaken te laten bezinken, te proberen in bepaalde omstandigheden te komen tot ander gedrag, ideeën die in je hoofd hebben post gevat mogelijk te veranderen, nieuwe gedachten een kans te geven.
Zeker als er nog veel zaken spelen op het werk en/of in het privé-leven is het soms moeilijk de rust te vinden en de tijd te nemen voor de gesprekken. Daardoor kan een traject soms langer duren dan voorzien. 

 

 


Auto op weg