Annelies Brons - directeur & adviseur

Annelies werkte achtereenvolgens in het onderwijs, bij de Kinderbescherming, bij Arbeidsvoorziening en in de zakelijke dienstverlening.
In 1993 richtte zij het APM Adviesburo voor Personele Mobiliteit op.
Enthousiast, optimistisch, betrokken en gedreven zijn begrippen die op haar van toepassing zijn.
Samen op weg gaan om te ontdekken waar je passie ligt en te proberen die te verwezenlijken is het doel dat zij zich elke keer weer stelt.
Annelies Brons is sinds 1991 lid van de NOLOC.
Zij is één van de oprichters van het CMI en maakte vanaf de start tot medio 2007deel uit van het bestuur van de stichting. In juni 2007 is zij benoemd als nestor.

In haar vrije tijd is Annelies een fervent bouwvakker in Frankrijk....  

 

 

Caroline Steenbergen - adviseur

Caroline is vooral actief geweest in de zakelijke dienstverlening, onder meer binnen een organisatie-adviesbureau en een onderneming voor tijdelijk management.
Begin 2005 kwam zij het team van APM versterken.
Caroline is EFT-therapeut (Emotional Freedom Techniques, zie EQlibre).
De relatie tussen mens en arbeid heeft altijd centraal gestaan in haar werk.
Met respect voor ieders 'eigen aardigheden', oog voor detail en een luisterend oor weet zij mensen te motiveren en stimuleren in hun zoektocht. Persoonlijk, concreet en positief zijn daarbij leidende begrippen. 

Naast haar werk is Caroline een liefhebber van lezen, lopen en lekker eten.

 

Nora van der Hout - adviseur & trainer

Nora heeft binnen en buiten het onderwijs diverse managementfuncties uitgeoefend en werkt ruim 15 jaar zelfstandig als coach, supervisor, loopbaanadviseur. Nora begeleidt collega’s, vooral supervisoren en loopbaanadviseurs en zij werkt als gecertificeerd senior-adviseur (LSVB en CMI).  In het HBO onderwijs geeft zij opleidingssupervisie.

 

 Reyer Brons

 Reyer Brons 

Na een technische studie in Delft heeft Reyer lang gewerkt aan de besturing en de bedrijfsvoering van universiteiten. In 1997 is hij als zelfstandig interim manager gestart, met als specialisme de bedrijfsvoering en de stategie van complex bestuurde organisaties. Denk daarbij aan onderwijs, overheid en de hele social profit, zoals Reyer de non-profit liever noemt.

Zie voor zijn activiteiten als interim-manager de website van APM Interim.

 

Fietspad