Nieuwsbrief april 2015 is uit!


1.  U vraagt, wij draaien..

In de gesprekken die wij met een paar van onze opdrachtgevers voerden kwam vooral (ook) naar voren dat zij het zo druk hebben om alle veranderingen bij te benen, dat ze bijna niet toe kwamen aan de simpele vraag aan de mensen om hen heen: ‘Hoe gaat het?’
Zeker als personeelsfunctionaris of leidinggevende wil je dat toch weten, hoe gaat het met de mensen in de organisatie en hoe je één en ander kunt faciliteren zodat men er goed zijn werk kan doen.
Wat kan APM u uit handen nemen?
In ieder geval de vraag stellen aan medewerkers hoe het gaat, aan dìe medewerkers waarvan de manager/leidinggevende vermoedt dat ze op die vraag geen positief getint antwoord zullen geven.
Medewerkers die, om wat voor reden dan ook, niet geheel gelukkig zijn in hun werk, waardoor mogelijk uitval dreigt.
Door enkele gesprekken te voeren kan vaak de oorzaak van het ongenoegen/niet welbevinden opgespoord worden en kan er mogelijk een begin gemaakt worden met een oplossing .
Hoe regelen we dit voor u?

2. Het abonnement ‘flexcoaching’.

U kunt bij ons een jaarabonnement afsluiten voor gesprekken met werknemers, met een minimum van 30 gesprekken. Denk bijvoorbeeld aan  een traject ‘omgaan met stress’ of een ambitiecheck.
U meldt een medewerker aan en binnen een week wordt er contact opgenomen voor een afspraak voor een (gratis) intakegesprek. U krijgt een bericht waarin vermeld het vermoedelijk aantal gesprekken dat afgeschreven wordt van het abonnement.
U krijgt elke maand een overzicht wie er aan gesprekken deelnemen, een korte beschrijving van de stand van zaken en hoeveel gesprekken u nog tegoed heeft.

 

3. EFT, een wondermiddel?

Een wondermiddel is het niet. Wel kan EFT een zeer effectieve aanvulling zijn op een (loopbaan)coachingstraject. EFT staat voor Emotional Freedom Techniques en deze omschrijving zegt precies wat het doet: negatieve emoties neutraliseren, zodat we ons weer emotioneel vrij kunnen voelen.
EFT is toepasbaar op – al dan niet werkgerelateerde – klachten die te maken hebben met negatieve spanning, zoals faalangst, perfectionisme en stressgebonden fysieke klachten. Ook bij burn-out, de verwerking van conflicten , verlies van werk of verzuimbeheersing blijkt het effectief.

 

4. Een kandidaat vertelt.

Sylvia deelt haar ervaring met EFT met ons.

Zie verder de uitgebreide versie als PDF

 

 

 

trap