Omgaan met STRESS

Momenteel is er grote aandacht voor het fenomeen stress op het werk. Oorzaak vaak van veel uitval.
Er wordt al veel geïnvesteerd om stress en de negatieve gevolgen daarvan  terug te dringen, bijvoorbeeld door het bespreekbaar maken van de werkdruk, zorgen voor goede communicatie en duidelijke verantwoordelijkheden.
Sommige van uw medewerkers zullen extra steun nodig hebben om  meer grip te krijgen op hun functioneren en de stress onder controle te krijgen.

We hebben een speciaal individueel programma ontwikkeld, gericht op het signaleren van stress, de aanpak ervan en het zo mogelijk voorkomen.
In  vijf gesprekken gaan we, met behulp van een werkboek, aan de slag.

Onderwerpen:

  • Onderkennen mogelijke stressfactoren
    Balans draagkracht-draaglast
  • Inventariseren belemmerende factoren
    Welke oorzaken van stress kunnen we aanpakken (en welke niet…)?
  • Ondernemen actie
    Bijvoorbeeld: conflicthantering, time management, de ‘los op methode’, vergroten assertiviteit
  • Evaluatie en advies

Kosten € 900,- (exclusief 21% btw)

trap