I

Binnen de APM Groep vinden de activiteiten plaats voor APM Loopbaanadvies 

Individuele begeleiding van mensen die vragen hebben op het gebied van hun functioneren binnen hun werk, zich meer bewust willen worden waar hun kracht/passie ligt of een nieuwe stap willen/moeten zetten in hun loopbaan.

De activiteiten die tot nu toe onder de namen APM Training en Sollicitatietraining plaatsvonden, worden nu ook via APM Loopbaanadvies aangeboden.

Voorheen bestond ook APM Interim als aparte groep.
Managers en adviseurs uit verschillende disciplines zijn o.a. in te zetten voor het begeleiden van  veranderingsprocessen, interim-management of ontwikkelen van nieuwe organisatievormen.
Activiteiten van deze aard gebeuren nu rechtstrreks vanuit de APM Groep zelf.

.

 

brug