Ouder dan 50 en niet meer welkom....?

Ouder dan 50 en niet meer welkom......?

De Parkinson Patiënten Vereniging is een vereniging van mensen die lijden aan de ziekte Parkinson of een verwante ziekte. Parkinson is een ziekte waarbij trillen, stijfheid, traagheid, moeilijk lopen of een star gezicht optreedt. Deze verschijnselen kunnen enige tijd bestreden worden met medicijnen maar uiteindelijk eindigen veel patiënten toch in een rolstoel.  Oorzaak van de ziekte is een tekort aan dopamine in de hersenen. In Nederland zijn ruim veertigduizend mensen die lijden aan de ziekte (of een aanverwante ziekte).

Ruim 7500 patiënten (of hun familieleden) zijn lid van de vereniging. De belangrijkste taken van de vereniging zijn lotgenotencontact, belangen-behartiging en informatievoorziening. Het grootste deel van het werk gebeurt door vrijwilligers. Op het bestuursbureau zijn vier betaalde krachten in dienst die aangestuurd worden door de directeur, Stefanie van Vliet.

Professionaliseren
,,Ik ben ongeveer twee jaar geleden als directeur aangesteld,” vertelt Stefanie van Vliet, ,,mijn taak was het professionaliseren van de vereniging.” Uit onderzoeken die het bestuur had laten uitvoeren, bleek er behoefte te zijn aan een beleidsmedewerker volksgezondheid en welzijn en een communicatiemedewerker. Een reorganisatie van het bestuursbureau was nodig, omdat er binnen het huidige personeelsbudget geopereerd moest worden. ,,Een medewerker was al een tijdje ziek,” vertelt Stefanie van Vliet, ,,en uit gesprekken die ik met haar voerde bleken er twee problemen te zijn: 1) ze vond dat ze eigenlijk niet op de goede plek zat en 2) er waren spanningen tussen haar en haar directe collega.”

Er volgden meer gesprekken en na een proces van wikken en wegen, werd besloten een outplacementtraject in te gaan. Dit betekende dat er een bureau gezocht werd dat de medewerker zou gaan begeleiden naar een nieuwe, beter passende functie buiten de organisatie.
APM Loopbaanadvies
,,Ze mocht van mij zelf kiezen wie dat bedrijf zou worden,” vertelt Stefanie van Vliet, ,,de enige voorwaarde was dat het een NOBOL-lid moest zijn.” Na een oriëntatie op internet en een gesprek viel de keuze op APM Loopbaanadvies. De persoonlijke benadering en het gevoel welkom te zijn, gaf de doorslag. ,,Deze medewerker was 50+,” vertelt Van Vliet, ,,en daarom bij een van de andere benaderde bureaus niet welkom. Schokkend vond ik dat.” Ook van de begeleiding van de bedrijfsarts is Van Vliet geschrokken: ,,Het zal wel aan deze arts gelegen hebben, want ik heb het ook anders meegemaakt, maar de desinteresse van de bedrijfsarts vond ik ergerlijk.” Bij APM Loopbaanadvies voelde de medewerker zich direct op haar gemak en de keuze was daarom snel gemaakt.

Traject
Inmiddels zit de medewerker in het outplacementtraject. Ze is weer aan het werk en besteedt vijf uur per week aan het outplacementtraject waar een jaar voor gereserveerd is.  ,,Dat ze weer aan het werk is, daar ben ik erg trots op,” aldus Stefanie van Vliet.  Ze hoopt dat het traject voor iedereen goed uit zal pakken en dat de medewerker in een functie komt waar haar hart wel sneller van gaat slaan.Natuurlijk zijn er kosten aan verbonden,” vertelt ze, ,,maar die zijn bij APM absoluut redelijk te noemen. Kijk, ik heb ook een medewerker moeten ontslaan en dat kost niet alleen veel geld, maar ook veel negatieve energie bij die medewerker en bij mij. Bovendien is het ook voor de medewerker fijn een functie te vinden waarin ze het wél naar de zin heeft. Het zal niet meevallen, maar de medewerker is enthousiast en optimistisch en ik heb veel vertrouwen in APM Loopbaanadvies. Voor collega-directeuren die in dezelfde situatie dreigen te komen, heeft ze de volgende tip: ,,Blijf van mens tot mens met elkaar communiceren en probeer te voorkomen dat iemand ziek wordt van de situatie.” Medewerkers die zich niet happy voelen raadt ze aan: “Kijk diep in je hart en vraag je af wat je echt gelukkig maakt.”

brug