Het was ergens in september

Ik was in gesprek met een van de medewerkers van APM en tijdens dit gesprek hoorde ik dat APM bezig was met het ontwikkelen van een spel.
Ik vroeg of het Annelies in de bol was geslagen, of ze een tegenslag had gehad waar ze niet meer overheen was gekomen; maar al pratende merkte ik dat hetgeen waar APM mee bezig was wel de naam droeg van een spel, maar beduidend meer om het lijf had.
Ik zal het spel wel eens laten zien en een week later prijkte op mijn kantoor het prototype van het Mobiliteitsspel.
Toen ik me eenmaal had laten uitleggen wat de essentie van het spel was, had ik mijn besluit snel genomen: al mijn medewerkers moesten maar eens onder leiding van APM het mobiliteitsspel doen.

In oktober  was het zover; met z'n vijven (een collega was helaas verhinderd) trokken we naar Wageningen, het hoofdkantoor van APM.
We werden door Annelies en haar collega ontvangen met een drankje en hapje en voor dat we het wisten waren we met z'n allen aan het spelen.
Nu moet je weten dat wij een bedrijf zijn, waarvan alle medewerkers consultants zijn en dus gewend om kritische vragen te stellen en het per definitie niet zomaar met iets eens zijn.
Toch waren we binnen een aantal minuten in de ban van het mobiliteitsspel.
Uiteraard heb ik me afgevraagd hoe dat komt. Mijn verklaring is dat het komt omdat het spel direct en soms confronterend in gaat op het hart van de onderneming: de medewerkers!

Er werd mij in eerste instantie verteld dat het spel ontworpen is om medewerkers in staat te stellen om meer mobiel te worden, met andere woorden: bij uitstek geschikt om te gebruiken bij organisaties die een aantal medewerkers boventallig hebben.
Persoonlijk vind ik dat het spel veel breder gezien moet worden. Anno 2000 is het namelijk zo dat vele ondernemingen van hun personeel vragen dat zij flexibel zijn; met andere woorden: mobiel zijn. Het verschijnsel lifetime employment ligt ver achter ons. Bijna niemand zal zijn werkzame leven dezelfde functie blijven uitoefenen en het is slechts voor weinigen weggelegd dat zij hun hele werkzame leven bij dezelfde baas blijven. Daarom is het eens goed om na te gaan wat jouw sterke en zwakke punten zijn en hoe je collega's hier over denken. Het mobiliteitsspel is hier bij uitstek geschikt voor: in een ontspannen sfeer al grappen- en grollenmakend kom je al snel tot de kern: waar ben ik goed en minder goed in.

Het spel vind ik tevens goed bruikbaar voor teambuilding en je zou zelfs kunnen overwegen om periodiek (ieder maand bijvoorbeeld) een spelletje te spelen.
Zorg er dan wel voor dat er deskundige begeleiding bij is; en die hebben we aangetroffen bij APM!

Directeur organisatie-adviesbureau

brug