De moeite waard?

Loopbaanbegeleiding, de moeite waard of niet?

Ik schrijf dit stukje als adviseur personeel en organisatie van een gemeente in de Achterhoek. Waarom? Wel, ik ben vorig jaar geconfronteerd met de uitval van één van onze medewerksters. Toen wist ik nog niet dat de uitval langdurig zou zijn. Uiteindelijk bleek dat de uitval werkgerelateerd was. De Arbo Unie heeft daar op mijn verzoek veel energie in gestoken. Dit had nog niet als resultaat dat de medewerkster kon terugkeren op haar werkplek. Erger nog, steeds meer werd duidelijk dat terugkeer moeilijker en moeilijker zou worden.
Na gesprekken met de medewerkster bleek dat zij eigenlijk wel iets anders wilde dan haar feitelijke werk, maar wat? Om daar achter te komen heb ik haar aangeboden een loopbaanbegeleidingtraject te volgen bij APM. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zeer tevreden ben over het traject dat zij nu doorloopt. Het is een investering die zichzelf terugverdiend. Niets doen zou mogelijk als gevolg hebben gehad dat zij al dan niet gedeeltelijk in de WAO zou zijn terechtgekomen. Nu ziet zij, dankzij de inspanningen van APM, het allemaal weer positief in. Zij is aan het reïntegreren en wil zich komend najaar laten omscholen tot maatschappelijk werkster. Zij heeft ontdekt dat daar haar sterke kanten liggen.
Als je werkzaam bent in een relatief kleine organisatie is het  moeilijk een medewerker te herplaatsen op een andere functie. Omscholing biedt voor haar nieuwe perspectieven en een uitdaging voor de toekomst. De organisatie wordt zo van een “probleem” verlost op een relatief goedkope manier.

Dit is voor mij reden om te stellen dat de investering in het loopbaanbegeleidingtraject bij APM uiteindelijk zichzelf terugverdient.

Adviseur P&O gemeente

brug