Over teambuilding

Op een leuke manier aan teambuilding werken én tegelijkertijd inhoudelijk bezig zijn.

Het Mobiliteits- en Leercentrum (MLC) van het ministerie van LNV organiseert twee keer per jaar een middag waarin het thema teambuilding centraal staat, maar waar ook ruimte is voor de nodige ontspanning. Teambuilding kan op verschillende manieren, maar hoe hou je het inhoudelijk? Daar weet het Adviesburo voor Personele Mobiliteit wel iets op. Met hun ‘Mobiliteitspel’ hebben ze het MLC laten zien hoe je inhoud en plezier kunt combineren.

Het MLC houdt zich o.a. bezig met loopbaanadvies aan medewerkers van het ministerie. Voor APM dus een heuse uitdaging om met vakbroeders en -zusters dieper in te gaan op vragen met betrekking tot de eigen kwaliteiten, motivatie en eigenschappen. Alleen nu met APM als de vragensteller.

In drie groepjes, elk onder begeleiding van een APM-adviseur, gingen de MLC’ers aan de slag met het Mobiliteitspel. Er werd druk onderhandeld, veel gelachen maar ook serieus nagedacht over de problemen die door de APM-adviseurs werden voorgelegd. Zowel het individu als de samenwerking binnen het MLC kwamen aan bod, waarbij de nodige discussies die af en toe ontstonden niet werden vermeden. Nadat de rugzakjes, die de MLC’ers vooraf hadden gekregen, gevuld waren met kwaliteiten, eigenschappen en motivaties, werd het tijd om de high team-middag op gepaste wijze af te sluiten met een (door de MLC’ers) zelf bereid diner.

Terugkijkend op de geslaagde middag en onder het genot van heerlijke gerechten, werden de ervaringen nog eens doorgenomen. Gewapend met een rugzak waar de eigen kwaliteiten, motivaties en eigenschappen in zitten, kunnen de MLC’ers tevreden terugkijken op een leuke high team en vooruitblikken op de volgende. En dat allemaal met bijzondere dank aan de collega’s van APM.

Medewerker Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

brug