Niet terug naar het basisonderwijs

Mijn ervaring met APM, een waardevolle.
Na ruim dertig jaar als onderwijzer te hebben gewerkt, was het ineens over en uit met mij. De verhoogde werkdruk, mentaliteitsveranderingen en mijn onvermogen om mee te veranderen waren een aantal belangrijke aspecten die mij van vóór de klas naar thuis "àchter de geraniums" deden belanden. Ik was dus één van die typische "burn-out" gevallen. Een kleine twee jaar heb ik mij toen bezighouden met het zoeken naar ander werk, het doen van vrijwilligerswerk, hobby's en - als fervent wielrenner - veel fietsen. Dus dat "achter die geraniums" gold voor mij slechts in overdrachtelijke zin.

Omdat voor mij vaststond dat een terugkeer naar het basisonderwijs uitgesloten was, bleek het vinden van "passend" ander werk een echt probleem. De gemeente, als mijn werkgever, bood mij na anderhalf jaar tenslotte de mogelijkheid aan van een outplacementprocedure door een extern bureau, dat mij wellicht hulp kon bieden bij het zoeken naar een andere werkkring. Ik heb ja gezegd en snel daarna had ik mijn eerste contact met APM.

Een half jaar lang heb ik toen bijna wekelijks gesprekken gehad op die unieke locatie aan de Lekdijk bij Culemborg. In die gesprekken bracht hij mij stap voor stap van het kijken naar "hoe het allemaal gekomen is" via "wat wil ik en wat kan ik (nog)" tot gerichte sollicitatietraining. Hij heeft tenslotte een bijdrage kunnen leveren in het vinden van wat wellicht een nieuwe loopbaan voor mij betekent: een omscholingstraject als IT-docent, waar ik op dit moment bijna mee klaar ben. Ik sta op het punt daarin ook daadwerkelijk weer aan de slag te gaan.
Het staat voor mij vast dat APM voor een belangrijk deel heeft bijgedragen aan het mij mentaal voorbereiden op een nieuwe loopbaan. En in die zin is deze procedure voor mij van grote betekenis gebleken. Ik zal daar APM altijd dankbaar voor blijven.

Een omscholende docent

brug