Meer bewust

Via APM heb ik meegedaan aan een kwaliteitenonderzoek. Bij de start daarvan dacht ik dat ik mijn tijd in de jeugdhulpverlening wel gehad had. Ik werk ongeveer 10 jaar bij Bureau Jeugdzorg. Na 5 jaar heb ik een flinke burn-out gekregen en vlak voor de start bij APM liep het ook even niet lekker. Ik gaf voornamelijk taakstraftrainingen, wat goed liep en me erg goed beviel. Helaas werden die niet meer uitgevoerd door de jeugdreclassering. Hierdoor ging ik als jeugdreclasseerder aan het werk en kwam weer in de langdurige hulpverlening terecht. Ik ging twijfelen of dit werk voor mij niet te zwaar was geworden. Aan de andere kant bleef het werken met risicojongeren me trekken.

Gedurende het onderzoek bleek dat de omstandigheden waarin ik werk erg bepalend voor me zijn. Ik heb de neiging me te verantwoordelijk te voelen. Voor mij is het dus belangrijk géén langdurige hulp, maar kortdurende hulp uit te voeren, zodat ik het letterlijk niet lang met me mee kan dragen. Ook van belang, wat ik door de jaren heen vergeten was, is het feit dat ik mijn creativiteit kwijt moet kunnen. Ik moet nieuwe dingen mee op kunnen zetten, ideeën kunnen spuien, om zo goed mogelijke hulp te kunnen bieden, en dit niet alleen in het uitvoerende werk naar de jongeren toe, maar ook juist in het ontwikkelen van materialen, methodes, oefeningen e.d.. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat het zonde zou zijn om niet verder te gaan in het werken met deze risicojongeren en dat ik hier wel degelijk capaciteiten voor had. Doordat ik aan mezelf ging twijfelen zag ik die sterke kanten van mezelf niet meer zo, en dacht dat ik misschien beter een geheel andere functie zou kunnen gaan bekleden.

Voor mij is het van zeer groot belang geweest dat er, zoals de naam van het onderzoek al zegt, uitgegaan werd van mijn kwaliteiten. Ik werd op een positieve manier benaderd en er werd onderzocht wat mij nu eigenlijk boeit in het werk, waar ik energie van krijg. Daarnaast houdt APM contact met je werk, middels een tussen- en eindevaluatie. Mijn teamleidster weet hierdoor ook wat belangrijk is voor mij en waar zij mij op kan aansturen.

Na het kwaliteitenonderzoek werd mij door Annelies aangeraden nog een training Persoonlijke Effectiviteit te volgen, vooral ter bevordering van mijn assertiviteit. Hier ben ik ook uiterst tevreden over. Wat vooral aan de orde kwam zijn de valkuilen in de communicatie met de ander. Het is voor mij belangrijk duidelijk mijn grenzen aan te geven, letterlijk te zeggen waar ik het niet mee eens ben en niet te snel te denken dat de ander dit wel aanvoelt. Hierdoor werd ik me bewuster van mijn eigen aandeel en gedachten hierin.

Voor mijzelf geldt dat ik me van al het geleerde bewust zal moeten blijven, en van tijd tot tijd weer een pas op de plaats moet maken. Dankzij APM weet ik nu dat, mocht ik in de toekomst besluiten een andere richting op te gaan, dat een stap is die ik moet maken om mijn energie en levenslust niet te verliezen en mezelf op een ander vlak te gaan ontplooien. Voorheen zou ik het verlaten van de hulpverlening waarschijnlijk als een soort falen zien, terwijl ik nu zeker weet dat het niet aan mijn capaciteiten ligt maar aan de omstandigheden.

Kortom, ik ben uiterst tevreden (en eigenlijk nieuwsgierig geworden naar al het leerbare uit de andere trajecten)!

Medewerker Jeugdzorg

brug