Ambitiecheck .....

Bij de vorige Nieuwsbrief ontving ik een waardebon voor een gratis ‘ambtie-check’.
Een leuk initiatief waar ik dankbaar gebruik van maakte.
Toch wel confronterend. Als P&O-er dacht ik duidelijk te weten waar mijn kracht én ambitie liggen.

De plaatjes en het gesprek daarover gaven mij nieuwe gezichtspunten en denkertjes mee. Koers ik niet te veel op evenwicht en zekerheid? Zou ik misschien wat meer oog moeten hebben voor nieuwe en uitdagende initiatieven?
De uitkomsten hebben mij duidelijk aan het denken gezet en mij bewust gemaakt van mogelijke valkuilen. Bedankt APM, ik doe er mijn voordeel mee!

 

S.V.

Van lijdend naar leidend!

Enigszins vereerd dat ik een stukje mag schrijven voor de nieuwsbrief van APM, begin ik mijn relaas. Zou ik dan daadwerkelijk PR materiaal zijn, was mijn basale eerste gedachte? Voor de minder gemotiveerde lezer kan ik kort door de bocht zijn, JA! Voor de gemiddelde re-integratie­klant wil ik vanzelfsprekend het hele verhaal vertellen. 

Het verschil in zelfvertrouwen van voor mijn traject en daarna, is dermate groot dat het bijna ongeloofwaardig is als ik zelf niet het leidend voorwerp zou zijn. Voor mijn traject letterlijk lijdend, nu zelfredzaam. Concreet bedoel ik daarmee dat ik begon met een uitkering en een fiets en nu weer in het midden van mijn carrière zit met een BMW als vervoermiddel. (Die BMW is geen maatstaf maar voor mij wel een positief bevestigende  indicatie.)
Na tig sollicitaties zonder een arbeidscontract als uitkomst was de maat bij mij vol. Er moest iets grondig veranderen, omdat ik geen antwoord meer had op de 101 vragen die in mijn hoofd speelden. Wat vind ik nou echt leuk om te doen? Waar ben ik goed in? Hoe kom ik volgende maand rond? Welke organisatie ziet mijn talent? Wat is mijn talent nou eigenlijk? Al die vragen zijn bij mij gaan spelen nadat ik een aantal tegenslagen te verwerken kreeg, die ik in eerste instantie aan mijzelf verweet. Dat gemis aan zelfvertrouwen zorgde voor een neerwaartse spiraal. Het mag duidelijk zijn dat een onzekere verkoper niet veel omzet draait. Het draaide uit op omzet van de overheid en ik op de bank, dagelijks surfend naar de volgende vacature op Monsterboard.
Gelukkig was daar de mogelijkheid om een re-integratietraject te volgen. Met de nodige scepsis ben ik langs een aantal bureaus gegaan, je moet er je ziel en zaligheid aan vertellen!? De oprechtheid en openheid van zaken in een eerste gesprek waren doorslaggevend in mijn keuze voor APM. Dat mijn eerste indruk de juiste was bleek ook snel gedurende het traject. Op een gedoseerde manier werd mij een spiegel voorgehouden die soms confronterend was, maar vooral verhelderend door inzicht in mijn persoonlijkheid. Soms moeten kwaliteiten bevestigd worden om deze met gepast zelfvertrouwen naar boven te halen. Met rechte rug kan ik nu stellen dat ik een grote toegevoegde waarde ben op commercieel en organisatorisch vlak voor veel organisaties.  

Ik kijk terug op een mindere periode in mijn leven waarin APM het positieve keerpunt voor mij personifieert. Nu ervaar ik het als een handvat voor de rest van mijn werkende loopbaan. 

 

R.B., een (oud-)kandidaat 

 

Bijna jammer dat ik met zwangerschapsverlof ga

Begin mei werd ik in het kader van een Europees onderzoek geïnterviewd over mijn loopbaantraject bij APM. De interviewster stelde allerlei vragen over mijn vorige werkgever, het loopbaantraject en mijn nieuwe werkgever, waar ik inmiddels een half jaar werk. De ervaringen van die vorige baan waren diep weggezakt, maar door dat interview kwam er weer van alles naar boven. Niet zozeer in negatieve zin, maar vooral in positieve zin: wat ben ik goed terechtgekomen!
Begin vorig jaar kwam ik, na een serie teleurstellende gesprekken met mijn werkgever over een nieuwe functie-invulling, tot de conclusie dat het tijd was om te vertrekken. Ik kon hier wel blijven werken en elders solliciteren, maar eigenlijk was ik daar te moe voor.
Toen ik begin april vorig jaar mijn baan opzegde en de eerste gesprekken met Annelies Brons had, gaf me dat een enorme 'kick'. Eindelijk zou ik van die baan af zijn, de knoop was doorgehakt! En het was heerlijk om met een buitenstaander te praten over mijn frustraties en lekker te kunnen 'klagen' over mijn werk. Dat was makkelijk, dat deed ik al maanden. Maar daarna kwam voor mijn gevoel het echte werk en dat was er achter zien te komen wat ik dan wel wilde.
Dat viel niet mee! Inmiddels was het zomer, de 'kick' was voorbij en ik zat vast, was moe en ik ging verhuizen. Annelies stelde voor de gesprekken een tijdje te stoppen, en dat bleek een goede beslissing.
Na die zomer had ik weer energie en schoten we echt op. De uitkomst was niet erg verrassend: ik wilde verder in de communicatie. Eigenlijk wist ik dat al toen ik met mijn vorige werkgever in gesprek ging. Maar dankzij het traject kan ik mijn ambitie beter onder woorden brengen - 'communicatie' is namelijk erg breed - en beschouw ik mijn vorige werkplek niet meer als verloren jaren. Want ook daar heb ik veel geleerd.
Bovendien had ik begeleiding en een stok achter de deur nodig. Ik was al zeker twee jaar op zoek naar wat anders en hoewel ik best wel wist hoe ik dat moest aanpakken, kwam het er gewoon niet van.
Het traject bij APM - een persoonlijk en betrokken aanpak met aandacht voor zowel je gewenste werksituatie als thuissituatie - sprak me erg aan en heeft z'n vruchten afgeworpen. Want na die zomer had ik een paar gesprekken met communicatiemensen en een daarvan mondde uit in de functie die ik nu heb.
Ik verbaas me nog iedere dag dat je met zoveel plezier naar je werk kunt gaan, en vind het bijna jammer dat ik binnenkort met zwangerschapsverlof ga!

Een tevreden zwangere

Sollicitatietraining

5 JULI, CULEMBORG,
KANDIDATENDAG BIJ APM
ZONNIG WEER,
BIJNA ZOMERVAKANTIE.

ZEVEN MAANDEN THUIS,
75 BRIEVEN VERZONDEN.
SOLLICITATIEGESPREKKEN GEVOERD,
MAAR NEE.

VIER MANNEN AAN TAFEL
SAMEN MET ANNELIES.
HOE ZIET JOUW BRIEF ERUIT,
IS DIE NIET TE LANG?
WAT TE MELDEN IN JE CV
EN WAT NU JUIST NIET?
WAT IS VOOR DE WERKGEVER
BELANGRIJK?… EN VOOR JOU?
HOE BRENG JE ONDER WOORDEN
WAAROM JUIST JIJ EN NIET DIE ANDER?

ANTWOORDEN HIEROP ZIJN NODIG,
HERKENNING BIJ ANDEREN HEILZAAM.
VOORAL DAT LAATSTE
IS DE KRACHT VAN ZO'N DAG.

MET MIJ GAAT HET GOED,
BEN FIJN WEER AAN HET WERK.
TOCH IS MIJN TRAJECT BIJ APM
NOG NIET VOLTOOID.

RESULTATEN VAN DE TRAINING
-OBJECTIEF SLECHT TE METEN-
STAAN VOOR MIJ VAST:
INZICHT, OVERZICHT, ZELFVERTROUWEN.

WE KUNNEN HET ALLEMAAL MAAR AL TE GOED GEBRUIKEN

Een adjunct-directeur

Niet terug naar het basisonderwijs

Mijn ervaring met APM, een waardevolle.
Na ruim dertig jaar als onderwijzer te hebben gewerkt, was het ineens over en uit met mij. De verhoogde werkdruk, mentaliteitsveranderingen en mijn onvermogen om mee te veranderen waren een aantal belangrijke aspecten die mij van vóór de klas naar thuis "àchter de geraniums" deden belanden. Ik was dus één van die typische "burn-out" gevallen. Een kleine twee jaar heb ik mij toen bezighouden met het zoeken naar ander werk, het doen van vrijwilligerswerk, hobby's en - als fervent wielrenner - veel fietsen. Dus dat "achter die geraniums" gold voor mij slechts in overdrachtelijke zin.

Omdat voor mij vaststond dat een terugkeer naar het basisonderwijs uitgesloten was, bleek het vinden van "passend" ander werk een echt probleem. De gemeente, als mijn werkgever, bood mij na anderhalf jaar tenslotte de mogelijkheid aan van een outplacementprocedure door een extern bureau, dat mij wellicht hulp kon bieden bij het zoeken naar een andere werkkring. Ik heb ja gezegd en snel daarna had ik mijn eerste contact met APM.

Een half jaar lang heb ik toen bijna wekelijks gesprekken gehad op die unieke locatie aan de Lekdijk bij Culemborg. In die gesprekken bracht hij mij stap voor stap van het kijken naar "hoe het allemaal gekomen is" via "wat wil ik en wat kan ik (nog)" tot gerichte sollicitatietraining. Hij heeft tenslotte een bijdrage kunnen leveren in het vinden van wat wellicht een nieuwe loopbaan voor mij betekent: een omscholingstraject als IT-docent, waar ik op dit moment bijna mee klaar ben. Ik sta op het punt daarin ook daadwerkelijk weer aan de slag te gaan.
Het staat voor mij vast dat APM voor een belangrijk deel heeft bijgedragen aan het mij mentaal voorbereiden op een nieuwe loopbaan. En in die zin is deze procedure voor mij van grote betekenis gebleken. Ik zal daar APM altijd dankbaar voor blijven.

Een omscholende docent

brug